Modern prostatit tedavisi yöntemlerinin etkinliği

Prostatit, yaygın erkek hastalıkları listesinin başında gelir. Prostat bezinin yumuşak dokularının iltihaplanması sonucu gelişir. Hastalık, bir erkeğin refahını ve samimi yaşamının kalitesini etkiler. Hastalığı tedavi etmenin birçok geleneksel yolu vardır. Ancak uzmanlar prostatit tedavisinde yeni şeyler keşfetmeyi bırakmıyor. Modern teknikler, problemle hızlı ve sağlık için sonuç vermeden başa çıkmanıza izin verir. Başarılı bir tedavi için entegre bir yaklaşım bir ön koşul olarak kabul edilir.

Prostatit tedavisinde modern yöntemler

Çoğu durumda, prostatit, kronik hale geldiğinde sonraki aşamalarda teşhis edilir. Tedavinin temeli, analjezik etkiye sahip antibakteriyel ajanların ve nonsteroidal ilaçların alınmasıdır. Karmaşık durumlarda, bir erkek için alfa blokerler seçilir.

Tedavinin en büyük etkinliği için prostat bezini etkilemenin diğer yöntemleri de kullanılır. Son yıllarda prostatit tedavisinde birçok yeni şey ortaya çıktı.

Fizyoterapi prosedürleri özellikle talep edilmektedir:

 • radyofrekans tedavisi;
 • elektriksel uyarım;
 • üretranın balon dilatasyonu;
 • EHF-terapi;
 • lazer tedavisi;
 • ozon tedavisi.

Prostatit tedavisinde modern yöntemler, genital bölgedeki kan dolaşımını iyileştirmeye odaklanmıştır. Bu nedenle prostatta iltihaplanma sürecine katkıda bulunan durgun süreçler ortadan kaldırılır.

İşlemler hem hastanede hem de ayakta tedavi bazında yapılabilir. Kronik prostatit tedavisi, eşlik eden patolojiler ve vücudun bireysel özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

lazer tedavisi

Lazer tedavisi, cilt yüzeyinin bir alanını ısıtan güçlü bir ışık huzmesinin kullanılmasını içeren bir prosedürdür. Bu sayede prostat bezinin hücrelerindeki metabolik süreçler iyileştirilir ve etkilenen bölgelerin yenilenme süreci hızlanır.

Prosedür sadece prostatit tedavisi için değil, aynı zamanda önleyici amaçlar için de gerçekleştirilir.

Prosedürün kontrendikasyonları şunları içerir:

 • hastalığın akut formu;
 • onkolojik oluşumlar;
 • hemofili;
 • solunum yollarının akut patolojileri.

Lazere maruz kalma yardımı ile prostat bezinin işlevini eski haline getirme prosedürü hem olumsuz hem de olumlu taraflara sahiptir. Dezavantajları arasında yüksek yanma riski ve testosteron üretim sürecinin ihlali sayılabilir.

prostatit lazer tedavisi

Yöntemin avantajları şunları içerir:

 • kısa iyileşme süresi;
 • düşük komplikasyon olasılığı;
 • nüks önleme;
 • pelvik bölgedeki kan damarlarının güçlendirilmesi.

65 yaş üstü prostatit için lazer tedavisi yapılmaz.

RF tedavisi

Radyo frekanslı termal terapi, çeşitli hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Tıpta ikinci bir adı vardır - termoterapi. Radyo frekansı radyasyonunun enerjisi cildin derin katmanlarının ısınmasını sağlar.

Bu, aşağıdaki efekti elde etmenizi sağlar:

 • acı verici hislerin ortadan kaldırılması;
 • şişliğin giderilmesi;
 • kan damarlarının genişlemesi;
 • doku oksijenasyonu.

Prostat bezinin tedavisinde organ dokularının tahribatını sınırlamak için radyofrekans tedavisi kullanılır. Üretrayı ödemli prostatın baskısından kurtarmanızı sağlar.

Bunun bir sonucu olarak, bir erkekte idrara çıkma işlevi normalleşir. Vakaların% 75'inde, tedaviden sonraki 3-4 hafta içinde refahta iyileşme gözlenir.

Prosedür, tıbbi personelin gözetiminde ayakta tedavi bazında gerçekleştirilir. Genel tedavi süreci, fizyoterapi odasına 3-10 ziyareti içerir. İşlemin süresi 20 dakikadır. İşlem yapıldıktan sonra hasta en az bir saat doktor gözetiminde tutulur. Doktor tedavi rejimini bireysel olarak seçer.

elektriksel uyarım

Elektrik stimülasyonu sırasında, prostat dokularının toksik maddelerden ve durgun sıvıdan salınması nedeniyle kas kasılması meydana gelir. İşlemin amacı, düşük frekanslı elektrik akımının etkisiyle prostat hacmini azaltmaktır.

Tedavi seansı sırasında üretraya elektrotlarla donatılmış bir kateter yerleştirilir. Şu anda hasta sırt üstü yatar, bacaklarını büker. Doktor, adamın iyiliğine odaklanarak mevcut gücü manuel olarak yönlendirir.

İşlem endorektal olarak yapılırsa, rektum önceden serbest bırakılır. Apsenin malign oluşumları ve hastalığın akut formu ile tedavi yapılmaz.

Elektrik stimülasyonunun sonucu aşağıdaki gibidir:

 • acı verici hislerin ortadan kaldırılması;
 • kan dolaşımının normalleşmesi;
 • artan ereksiyon;
 • idrar fonksiyonunun restorasyonu.

ozon tedavisi

Prostatit tedavisinde en yeni yöntemlerden biri ozon tedavisidir. Ozonlanmış izotonik sodyum klorür solüsyonunun makat ağzına verilmesi işlemidir. Optimum ozon konsantrasyonu 2. 0 µg/ml'dir. Tedavinin seyri 12 ila 15 prosedürü içerir.

prostatit için ozon tedavisi

Ozon tedavisi, antibiyotikler ve prostat masajı ile birleştirilir. Bu tedavi yöntemini kullanırken, hastaların% 93'ü refahta önemli bir iyileşme kaydetti. Prosedür sadece ana ilaç tedavisine ek olarak değil, aynı zamanda bağımsız bir tedavi olarak da kullanılır.

Üretranın balon dilatasyonu

Üretranın balon dilatasyonu yardımıyla prostatitin modern tedavisi, patolojik sürecin semptomlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Prosedürün ana avantajı ağrı olmamasıdır. Bazı durumlarda, sırasında ultrason muayenesi yapılır.

Prosedür, sonunda şişen bir balon bulunan üretraya endoskopik bir tüpün sokulmasını içerir. Bunun yardımıyla üretranın lümeni genişler.

Karmaşık durumlarda, bu tedavi yöntemi stentleme ile birleştirilir. Üretra bölgesine, daralmanın tersine işlemesini önleyen özel bir silindir yerleştirilir.

Vakum tedavisi nedir?

Prostatın vakumla restorasyonu özel bir cihazın kullanılmasını içerir. Vakum tedavisinin dezavantajları, sorunun kökü üzerinde etki olmamasını içerir. Cihaz sadece hastalığın semptomlarını ortadan kaldırır. Bu nedenle medikal tedavi veya cerrahi yöntemlerle birlikte kullanılması tavsiye edilir.

Prosedürün kontrendikasyonları şunları içerir:

 • diyabet;
 • dolaşım sistemi hastalıkları;
 • psikolojik problemler;
 • hastalığın akut formu.

Vakum tedavisi, penisi ereksiyon durumuna getirmeyi amaçlar. İşlem sırasında kullanılan cihaz, prostat bezinin işleyişini normalleştiren küçük pelvise kan akışını sağlar.

Vakum tedavisinin erkek vücudu üzerindeki etkisinin prensibi aşağıdaki gibidir:

 1. Penis pompa silindirine yerleştirilir ve bundan sonra tüm hava dışarı pompalanır.
 2. Kan küçük pelvise akar ve penisi ereksiyon durumuna getirir.
 3. Sıkıştırma halkası penisin tabanına aktarılır.
 4. Hava pompaya çekilir ve ardından pompadan çıkarılır.

Termoterapi prostatit tedavisini nasıl etkiler?

Isı tedavisi, prostat bezini etkilemenin nazik bir yolu olarak kabul edilir. İlaç tedavisine kıyasla daha etkilidir ancak ameliyatın neden olabileceği komplikasyonlara yol açmaz. Belirli bir sıcaklığı oluşturmak ve korumak için lazer, mikrodalga veya radyo frekansı enerjisi kullanılır.

Prosedür, prostat bezinin patolojik hücrelerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde yok etmenizi sağlar.

Prostat dokularının ısınması yüzeysel veya derin olabilir. Yardımı ile genitoüriner sistem organları sterilize edilir ve ilaç tedavisi koşulları iyileştirilir.

Tedavinin sonucu aşağıdaki gibidir:

 • yerel metabolizmanın optimizasyonu;
 • artan yerel bağışıklık;
 • artan arteriyel ve kılcal kan akışı;
 • hücre zarlarının geçirgenliğini arttırmak.

Termoterapi, yüksek derecede etkinliğe sahip minimal invaziv prosedürler grubuna aittir. Birincil tedavi olarak kullanılmaz. Çoğu zaman, termoterapi ilaç tedavisinin etkisini arttırır.

Maruz kalma ilkesi, tedavi sırasında kullanılan sıcaklık rejimine bağlıdır:

 1. 45 ° C'lik bir sıcaklıkta patolojik hücreler yok edilir, ancak sağlıklı olanlar etkilenmez.
 2. 45°C ile 70°C aralığında prostat bezi dokularında nekrotik değişiklikler meydana gelir.
 3. Sıcaklık 100°C'ye ulaştığında, iltihaplı organın hacmi azalır.

Prosedürün yüksek verimliliğine rağmen, her durumda gerçekleştirilmez. Bu, komplikasyon olasılığının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

Bunlara hematüri, mesane spazmları, dizüri ve üretrada ağrı dahildir. Kan hastalıkları, zihinsel bozukluklar ve kalp pili veya eklem protezi takmak için prosedür yasaktır.

Prostatit için yeni ilaçlar

İlaç pazarı sürekli güncellenme eğilimindedir. Son yıllarda prostatit tedavisi için birçok ilaç ortaya çıkmıştır. İlaçlar, prostat bezinin dokularına hızlı penetrasyon ve kümülatif bir etki ile karakterize edilir.

Erkeklerde prostatit tedavisi çok fazla güç ve sabır gerektirir. Bir hastalığı tedavi etmek, zamanında önleyici tedbirler almaktan çok daha zordur. Prostat bezinin çalışmasını normalleştiren ve böylece iltihaplanma sürecinin gelişmesini önleyen ilaçlar vardır.

Doktor reçetesi olmadan prostatit için ilaç almak kesinlikle yasaktır.

Yeni yöntemlerle ilgili son haberler

Amerikalı bilim adamlarının son zamanlarda yaptığı araştırmalar sonucunda kanser hücrelerinin ilaç tedavisi sırasında vücutta oluşan koşullara uyum sağlayabildiği tespit edildi. Bu nedenle hastalıkla mücadelede yeni yöntemlerin kullanılması çok önemlidir.

Prostat kanseri çoğunlukla özel bir ilaçla tedavi edilir. Etkinliğine rağmen erkek üreme sisteminin sağlıklı hücrelerine minimum düzeyde zarar verir.

Ek olarak, hormonal preparatlar kullanılır:

 1. Antiandrojenik ilaçlar, hipofiz hormonları ile birlikte androjen blokajı için kullanılır.
 2. Testosteron konsantrasyonunu azaltmak için gonadotropinler gereklidir.
 3. Hipofiz benzeri ilaçlar seks hormonlarının üretimini engeller.
prostatit için ilaçlar

En son deneysel tedavi yöntemleri ayrıca viroterapiyi de içerir. Kanser hücrelerini ortadan kaldıran modifiye virüslerin kullanımını içerir. Bu ilaç kategorisinin önde gelen bir temsilcisi ECHO 7 Rigvir'dir. Kullanımı sırasında vücudun bağışıklık savunmasının restorasyonu gözlenir.

Her yıl prostatit için daha fazla ilaç var. Hastalığa karşı mücadelede hapları kullanmadan önce, bir doktora danışmalı ve vücudun uzun bir muayenesinden geçmelisiniz. Sadece bu durumda, terapötik terapi mümkün olduğunca verimli olacaktır.